Online
1

Reklama SponsorowanaRed7 - Twoja Czerwona SiĂłdemka - Imprezowe Radio Internetowe  uwaga forma formy do świec ręcznie rzeźbionych zł okazja sport i hobby pozostały negocjacji bydgoszcz kwi

Regulamin

Regulamin Portalu Muzomp3.net.pl
§1
 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie zasad funkcjonowania oraz użytkowania Portalu Muzomp3.net.pl zamieszczonego pod adresem www.muzomp3.net.pl
 1. Regulamin ten określa prawa i obowiązki zarówno Użytkowników z niego korzystających, jak i Administatorów go prowadzących.
 
§2
Pojęcia i definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
 1. Portal – strona internetowa zamieszczona pod adresem www.muzomp3.net.pl
 2. Login – unikatowa, prywatna nazwa Użytkownika, którą zastrzegł sobie na etapie rejestracji w Portalu
 3. Suskrybent – osoba zarejestrowana na Portalu i posiadająca swój własny, oryginalny Login bez mozliwosci publikacji wpisow ale moze zapisac jedynie szkic ktory bedzie czekac na publikacje
 4. Profil Autor osoba ktora moze zamiszczac wpisy i je publikowac
 5. Administrator – właściciel Portalu, udostępniający jego zasoby Użytkownikom
 6. Poczta – elektroniczny system wymiany informacji między Użytkownikami, działający wewnątrz Portalu
 7. Gość – osoba przeglądająca zasoby portalu, nie będąca zarejestrowanym Użytkownikiem
 8. Utwór – każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Dzieło chronione prawami autorskimi w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 z późn. zm.)
 
§3
 
 1. Celem działalności Portalu jest zarządzanie bazą Profili. Ma to na celu:
  1. udostępnienie Użytkownikom zasobów portalu, mających pomóc im w zaprezentowaniu własnej twórczości, oraz dobranie osoby do współpracy na podstawie twórczości przez nią zaprezentowanej.
 2. Koncepcja Portalu, jak również cała jego zawartość są objęte ochroną prawną
 3. Wszelkie prawa do Portalu, a przede wszystkim majątkowe prawa autorskie przysługują Administratorowi. Wyjątek stanowią Utwory zamieszczane przez Użytkowników, które są udostępniane Administratorowi na zasadzie licencji, co zostało sprecyzowane w punkcie 2 artykułu 5 niniejszego Regulaminu.
 4. Użytkownikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie w związku z korzystaniem z portalu SzukamMuzyka.pl
 5.  W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu bez wcześniejszego powiadamiania Użytkownika, przy czym oświadcza, że każda nowa, zmieniona wersja Regulaminu będzie zamieszczona na Portalu i dostępna do wglądu dla Użytkownika.
 
§4
 
 1. Aby korzystać z portalu, Użytkownik musi się zarejestrować za pomocą odpowiedniego formularza, zamieszczonego na Portalu, tworząc tym samym swój unikatowy Profil oraz Login, na podstawie którego będzie on identyfikowany przez resztę Użytkowników.
 2. Zarejestrowanie się osoby jako Użytkownika Portalu, jest równoznaczne z:
  1. zaakceptowaniem i zobowiązaniem się do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu
  2. zawarciem umowy na czas nieokreślony o świadczenie przez Administratorów Portalu usług na rzecz Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  3. Wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, podanych przy rejestracji Profilu, oraz wizerunku i materiałów multimedialnych, zamieszczonych w Profilu.
 3. W procesie rejestracji Użytkownik tworzy swoje hasło dostępowe, umożliwiające mu zalogowanie się na Portalu i korzystanie ze swojego profilu. Użytkownik na tym etapie deklaruje również, czy zakładany profil będzie reprezentował indywidualnego uzytkownika
 4. Użytkownik zakładając swój profil, otrzymuje możliwość opublikowania w nim Utworów w formie pliku mp3, jednak publikowane materiały nie mogą w żaden sposób naruszać praw autorskich osób trzecich.
 5. Niedozwolone jest zakładanie profili z przeznaczeniem innym niż to, do którego zostały stworzone.
  1. §5
  2. Portal w żaden sposób nie pośredniczy i nie czerpie korzyści ze sprzedaży dzieła Użytkownika.
  3. Użytkownik, decydując się na korzystanie z Portalu, wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku zarówno na samym Portalu, jak i poza nim (w szczególności dotyczy to publikowania wizytówki Profilu na zewnętrznych stronach nie będących częścią samego portalu) oraz na wgląd przez innych Użytkowników oraz Gości w materiały i informacje, które zamieści na swoim profilu.
  4. Administratorzy i właściciele Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za treści umieszczone przez Użytkowników i tym samym nie odpowiada także za jakiekolwiek straty czy też szkody wynikłe na skutek wykorzystania przez Użytkowników materiałów lub treści umieszczonych na Portalu. W razie jakiegokolwiek naruszenia praw autorskich w rozumieniu prawa polskiego czy zagranicznego, Użytkownik godzi się ponieść wszystkie konsekwencje wynikające z tego naruszenia i zaspokoić wszystkie roszczenia na własny koszt i na własne ryzyko.
  5. Jeśli w wyniku naruszenia prawa przez Użytkownika, do odpowiedzialności zostaną pociągnięci Administratorzy Portalu, Użytkownik godzi się w całości wynagrodzić straty poniesione przez Administratorów Portalu oraz ponieść wszystkie koszty postępowania sądowego.
  6. Niniejszy regulamin zaczyna obowiązywać od dnia 18 listopad 2014 r.

Komentarzy - 15

 • carpet cleaning hoddesdon

  |

  … [Trackback]

  […] Read More here|Read More|Find More Informations here|There you can find 40042 more Informations|Infos to that Topic: muzomp3.net.pl/regulamin/ […]

 • forex trading

  |

  … [Trackback]

  […] Read More on|Read More|Find More Informations here|Here you can find 47780 additional Informations|Informations to that Topic: muzomp3.net.pl/regulamin/ […]

 • iq page

  |

  … [Trackback]

  […] Find More here|Find More|Find More Infos here|There you can find 48326 more Infos|Informations to that Topic: muzomp3.net.pl/regulamin/ […]

 • Naked Children

  |

  … [Trackback]

  […] Read More here|Read More|Read More Informations here|Here you will find 30902 additional Informations|Informations to that Topic: muzomp3.net.pl/regulamin/ […]

 • college of colarts

  |

  … [Trackback]

  […] Find More here|Find More|Find More Infos here|Here you can find 12654 more Infos|Informations to that Topic: muzomp3.net.pl/regulamin/ […]

 • klik disini

  |

  … [Trackback]

  […] Read More on|Read More|Read More Informations here|Here you can find 41920 additional Informations|Infos to that Topic: muzomp3.net.pl/regulamin/ […]

 • CYP phenotyping

  |

  … [Trackback]

  […] Find More on|Find More|Read More Infos here|There you will find 93144 additional Infos|Informations on that Topic: muzomp3.net.pl/regulamin/ […]

 • dog grooming places near me

  |

  … [Trackback]

  […] Read More here|Read More|Read More Informations here|There you will find 31764 more Informations|Informations to that Topic: muzomp3.net.pl/regulamin/ […]

 • hoverboard for sale

  |

  … [Trackback]

  […] Find More on|Find More|Read More Informations here|Here you can find 38046 more Informations|Infos to that Topic: muzomp3.net.pl/regulamin/ […]

 • Infrarot Heizfolie

  |

  … [Trackback]

  […] Find More here|Find More|Read More Informations here|Here you will find 65178 additional Informations|Informations on that Topic: muzomp3.net.pl/regulamin/ […]

 • next page

  |

  … [Trackback]

  […] Read More on|Read More|Find More Infos here|There you will find 72950 additional Infos|Informations on that Topic: muzomp3.net.pl/regulamin/ […]

 • dr reddy finax

  |

  … [Trackback]

  […] Read More on|Read More|Read More Informations here|There you can find 81433 additional Informations|Informations on that Topic: muzomp3.net.pl/regulamin/ […]

 • Beautiful

  |

  … [Trackback]

  […] Read More here|Read More|Read More Informations here|Here you can find 33117 more Informations|Infos to that Topic: muzomp3.net.pl/regulamin/ […]

 • boutique en ligne

  |

  … [Trackback]

  […] Read More on|Read More|Read More Infos here|There you will find 94032 more Infos|Infos on that Topic: muzomp3.net.pl/regulamin/ […]

 • CROs doing DMPK

  |

  … [Trackback]

  […] Find More here|Find More|Read More Informations here|Here you will find 99485 additional Informations|Infos on that Topic: muzomp3.net.pl/regulamin/ […]

Komentarze są zamknięte.

Warto zerknąć

Patronat Medialny

Radio Internetowe

Polecamy

Linki

 • Tu możesz być ty

Strona wykorzystuje Cookie Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close